<div align="center"> <h1>rip</h1> <h3>rip</h3> <p>rip</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tkdami.net/~orzel3/rip1" rel="nofollow">www.tkdami.net/~orzel3/rip1</a></p> </div>